LOOKBOOK THÁNG 12 . 2015

 • ÁO JACKET LUOI
 • AO REN TD
 • CHÂN VÁY XÒE BÔNG
 • CHÂN VÁY NGỐ CO BAN
 • ÁO REN TUA LAI
 • ÁO TN XẺ HỞ TAY
 • QUẦN LỬNG GẬP LAI
 • ÁO SỌC TN
 • ÁO SN HỞ EO VUÔNG
 • QUẦN SHORT PHỐI DA
 • QUẦN DÀI ỐNG RỘNG
 • AO SN THỔ CĂM
 • KHOÁC SN DAI
 • DAM VOAN XOE DAI
 • KHOAC SN XẺ LAI
 • JACKET BỐ CHUI ĐÂU
 • ĐÂM A VOAN
 • SET BỘ 2
 • SET BỘ 1